Priser, bokning och smittskydd

Priser

fr.o.m 1/1 2019 gäller följande priser (inkl moms)

Tömkörning 45 min: 440 kr
Tömkörning 30min 330 kr
Delat pass, 2 deltagare, 45 min 280 kr/pers

Reskostnad tillkommer med 58 kr/mil och ev. anläggningskostnad. Reskostnaden delas upp på deltagarna under samma resa.

_38A5836MiaNeriumtrav-to¦êm750

Webbkurs

Kurser och info finns på www.teamhästkraft.se under Webbkurser/inbjudningar.

220 - Kopia (200x86)

Bokning av träning

Kalender med vilka platser som är aktuella just nu, samt hur du anmäler dig till träning. Det hittar du här: LÄNK

Viktigt ang bokning av träning

All bokning är bindande!! Observera reskostnaden.
Dyker du ej upp på bokad tid eller ger återbud, inom 48h före inbokat pass, utan att ordna ersättare, så faktureras du för bokningen (bokat ridpass+del i reskostnad).
Ansvaret att ordna ersättare ligger på dig som gjort bokningen. Egen eller hästs sjukdom inom 48 timmar före bokat tillfälle är undantaget betalningskravet. Läkar- eller veterinärintyg gäller.

Möjligheten att åka ut för att ha enstaka ekipage på olika stall eller anläggningar är starkt begränsad. Bokningar för minst 3 ekipage på samma plats prioriteras vid bokning. Alla bokningar finns i Mias kalender på Team Hästkraft (LÄNK).

Bokning av träning i paddock (utan ridhus som backup) är möjlig i begränsad omfattning och endast mellan 1 april – 30 september. Detta pga min fysiska status och viljan att kunna hålla på i många år till.

Smittskydd

jag ber dig som kommer till mina träningar att:

-meddela mig om den egna hästen, under de  tre senaste veckorna, uppvisat något sjukdomssymptom

-meddela mig om någon häst i ditt hemmastall, under de tre senaste veckorna, uppvisat något sjukdomssymptom

-har du varit iväg på annan anläggning, meddela om du observerat någon häst i omgivningen som visat något symptom. Jag vill ej veta specifik häst, jag vill veta om du misstänker att din häst kunnat komma i kontakt med smitta, det räcker så.

-meddela om du under de tre senaste veckorna stallat upp din häst på annan plats än hemmastallet. tex i samband med tävlingsmeeting

-meddela om det under de senaste tre veckorna kommit någon direktimporterad häst till ditt hemmastall.

Meddela mig gärna innan jag kommer till träningen, så kan jag sköta mina smittskyddsåtgärder så gott det går.

Jag vill ej att direktimporterad häst kommer till mina träningar förrän gott och väl 3 veckor passerat efter import.

Att låna min utrustning vid träningstillfällena, kan innebära en viss risk. Att hästen har egen funktionell utrustning tar bort detta bekymmer.

Vill du som tränar för mig veta vilka åtgärder jag gör, för att undvika smittspridning? Frågor är välkomna!