Priser och bokning

Priser

fr.o.m 1/1 2019 gäller följande priser (inkl moms)

Tömkörning 45 min: 440 kr
Tömkörning 30min 330 kr
Delat pass, 2 deltagare, 45 min 280 kr/pers

Reskostnad tillkommer med 58 kr/mil och ev. anläggningskostnad. Reskostnaden delas upp på deltagarna under samma resa.

_38A5836MiaNeriumtrav-to¦êm750

Webbkurs

Kurser och info finns på www.teamhästkraft.se under Webbkurser/inbjudningar.

220 - Kopia (200x86)

Bokning av träning

Kalender med vilka platser som är aktuella just nu, samt hur du anmäler dig till träning. Det hittar du här: LÄNK

Viktigt ang bokning av träning

All bokning är bindande!! Observera reskostnaden.
Dyker du ej upp på bokad tid eller ger återbud, inom 48h före inbokat pass, utan att ordna ersättare, så faktureras du för bokningen (bokat ridpass+del i reskostnad).
Ansvaret att ordna ersättare ligger på dig som gjort bokningen. Egen eller hästs sjukdom inom 48 timmar före bokat tillfälle är undantaget betalningskravet. Läkar- eller veterinärintyg gäller.

Möjligheten att åka ut för att ha enstaka ekipage på olika stall eller anläggningar är starkt begränsad. Bokningar för minst 3 ekipage på samma plats prioriteras vid bokning. Alla bokningar finns i Mias kalender på Team Hästkraft (LÄNK).

Bokning av träning i paddock (utan ridhus som backup) är möjlig i begränsad omfattning och endast mellan 1 april – 30 september. Detta pga min fysiska status och viljan att kunna hålla på i många år till.